Vaše cesta k úspěchu
Semináře a tréninky k rozvoji obchodních a manažerských dovedností

Zjišťování potřeb

Zjišťování potřeb, 73kB
 

Většina obchodníků se snaží prodat za každou cenu a to bez ohledu na zákazníka. Naším cílem je pomáhat zákazníkům nakupovat. Naučíme Vás navázat se zákazníkem vztah a vybudovat si u něj důvěru.

Využijte při obchodním jednání verbální i neverbální komunikaci a nezapomínejte na důležitost prvního dojmu. Naučte se zjistit potřeby svých klientů - jen tak budete schopni přání svých zákazníků naplnit k jejich spokojenosti.

Představíme Vám typologii zákazníků, základy etikety při obchodním jednání a naučíme Vás argumentovat a správně reagovat na námitky, se kterými se často setkáváte.

MOTTO:

“Touha je silnější než potřeba. Jak vyvolat touhu?”

Témata k dané problematice

  • Navázání vztahu, důvěry, první dojem
  • Verbální a neverbální komunikace
  • Základy etikety při obchodním jednání
  • Typy otázek a způsob jejich použití pro zjištění potřeb
  • Námitky a jejich argumentace
  • Typologie zákazníka
Training Institute, s. r. o.