Vaše cesta k úspěchu
Semináře a tréninky k rozvoji obchodních a manažerských dovedností

Příprava návrhu, řešení,nabídky

Příprava návrhu, řešení,nabídky, 73kB
 

Připravte si profesionální nabídku podloženou potřebami Vašich klientů. Poradíme Vám, co by měla úspěšná nabídka obsahovat, aby mířila správně na Vaši cílovou skupinu.

Naučíme Vás, jak svou nabídku správně zpracovat, jak ji vizualizovat a čím své potenciální klienty zaujmout. Dozvíte se o jednotlivých fázích prodeje a jak prodej správně připravit.

Naučíme Vás rozpoznat nákupní signály a v praxi využít typologii zíkazníků, nebo jak zpracovat finanční plán pro obchodníky v oblasti financí.

MOTTO:

“Nenabízej chléb tomu, kdo umírá žízní!”

Témata k dané problematice

  • Typologie zákazníka
  • Vytvoření nabídky na základě potřeb, vizualizace
  • Zpracování finančního plánu pro obchodníky v oblasti financí

 

Training Institute, s. r. o.