Vaše cesta k úspěchu
Semináře a tréninky k rozvoji obchodních a manažerských dovedností

Následný servis, péče o zákazníky

 

Pečujte o své zákazníky. Udržte si důvěru, kterou jste si u svých klientů vybudovali, a získejte jejich věrnost. Naučíme Vás, jak mohou být noví zákazníci dlouhodobým zdrojem Vašich příjmů a jak kvalitně využít jejich potenciálu pro získávání doporučení.

Vyrobte si ze svých stávajících zákazníků zdroj nových kontaktů - naučíme Vás, jak na to. Vyzkoušejte si u nás v praxi etiketu při obchodním jednání a naučte se vhodným způsobům argumentace a zvládání i velmi obtížných obchodních situací.

Díky nám získáte kvalitní zákazníky, kteří pro Vás budou zdrojem příjmů po mnoho let.

MOTTO:

“Zákazník je nikdy nekončící příběh... prvním obchodem stálý obchod teprve začíná.”

Témata k dané problematice

  • Typy otázek a způsob jejich použití
  • Asertivita, asertivní ne
  • Zvládání obtížných a konfliktních situací
  • Typologie zákazníka
  • Získání doporučení
  • Etiketa při obchodním jednání
  • Paretovo pravidlo a jeho využití v praxi
Training Institute, s. r. o.