Vaše cesta k úspěchu
Semináře a tréninky k rozvoji obchodních a manažerských dovedností

O nás

Následný servis, péče o zákazníky, 73kB
 

Training Institute je poradenská a školicí společnost která se zabývá aktivitami přímo spojenými s praktickými zkušenostmi našich manažerů a školitelů. Orientujeme se jak na právnické tak fyzické osoby. Zabýváme se analýzami stavů u jednotlivců a firem, kde následně navrhujeme jednotlivé semináře, případně celé školicí cykly, které pomáhají k osobnostnímu rozvoji účastníků. Disponujeme stabilní nabídkou seminářů a také pružně reagujeme na potřeby našich zákazníků a připravujeme semináře dle přání a cílů, které mají naši zákazníci.

Co děláme

 • analýza stavu a potřeb u našich zákazníků před sestavením školicího cyklu
 • vytváření individuelních seminářů s ohledem na potřeby zákazníků
 • zpětnou vazbu při uvedení nových informací v praxi

Metodika semináře

 • dataprojektor + notebook
 • pracovní příručka
 • praktické příklady
 • modelové situace
 • tréninkové videoprogramy
 • komunikace trenér-posluchači
 • dynamická prezentace
 • shrnutí semináře s podrobným záznamem a komentářem

Garance

Pokud nejsou naplněna vaše očekávání a jste přesvědčeni, že informace, které jste získali, vám nebudou k užitku, vrátíme vám kompletní částku, kterou jste uhradili za seminář, sníženou o nezbytné náklady.

MOTTO:

“Jen blázen opakuje ty samé činnosti a očekává jiný výsledek. Potřebujete změnit výsledek - výstup? Nejprve je třeba změnit vstup.”

Training Institute, s. r. o.